კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი

ჭავჭავაძის ადვოკატირებისა და პროფესიული ეთიკის შეჯიბრი სტუდენტებისთვის

 ჭავჭავაძის ადვოკატირებისა და პროფესიული ეთიკის შეჯიბრი სტუდენტებისთვის
 

ჭავჭავაძის პროფესიული ეთიკისა და ადვოკატირების შეჯიბრი მიზნად ისახავს იურისტებისთვის პროფესული ეთიკის სწავლების პოპულარიზებას საქართველოში; შეჯიბრი შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტებს, გამოიკვლიონ ეთიკის სტანდარტები, შეაფასონ კონფლიქტური სიტუაციები და მოძებნონ პრობლემების სამართლიანი გადაწყვეტის გზები.

– შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებს სამკაციან (ერთი უნივერსიტეტიდან) გუნდებად  (მონაწილე არ უნდა იყოს მოქმედი ადვოკატი);

– I ადგილზე გასულ გუნდს გადაეცემა თასი, გუნდის თითოეულ წევრს – ილიაუნის წიგნის სახლ „ლიგამუსის” 60 ლარიანი ვაუჩერი, ხოლო  II, III და IV ადგილზე გასულ გუნდის წევრებს  – სიმბოლური საჩუქრები.

 

შეჯიბრის  ეტაპები:

– გუნდებმა შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა უნდა გამოგზავნონ 2018 წლის 20 მარტის ჩათვლით, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: conlaw@iliauni.edu.ge 

– რეგისტრირებულმა გუნდებმა, 10 აპრილის ჩათვლით, უნდა მოამზადონ წერილობითი პოზიცია შეჯიბრის ორგანიზატორების მიერ 21 მარტს გამოქვეყნებული პრობლემის შესახებ, რის საფუძველზეც, ზეპირ განხილვებში მონაწილეობის მისაღებად, 25 აპრილს შეირჩევა რვა გუნდი (შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია 25 და 26 აპრილს);

– ზეპირი განხილვების ეტაპზე გუნდები საკუთარ პოზიციას წარმოადგენენ ეთიკის კომისიის იმიტირებულ პროცესზე. ზეპირი მოსმენა ჩატარდება ორ რაუნდად: 27 და 28 აპრილს.  პირველ რაუნდში ფინალისთვის შეირჩევა ოთხი გუნდი, ფინალში კი გამოვლინდება I, II, III  და IV ადგილზე გასული გუნდები;

შეჯიბრის ორივე ეტაპი ტარდება ქართულ ენაზე (მონაწილე გუნდებს შეუძლიათ უცხოენოვანი მრჩევლის აყვანა);

ნებისმიერი თარიღის ცვლილების შესახებ წინასწარ ეცნობებათ მონაწილეებს, თარიღის ცვლილება არ დაარღვევს სამართლიანი შეჯიბრის პრინციპს;

შეჯიბრის ჩატარების დეტალურ წესებს გაეცნობით თანდართულ ფაილში:  შეჯიბრის წესები

შეჯიბრის სამართლიანად წარმართვას უზრუნველყოფენ მოწვეული პროფესორები და იურისტები, რომლებიც შეაფასებენ ნამუშევრებს და მონაწილეების კომპეტენციას, წინასწარ გაწერილი და გამოქვეყნებული წესების მიხედვით.