გასვლითი საჯარო ლექცია ჩარგალში, აშშ-ს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად

2018 წლის 4 ივლისს, აშშ-ს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად, ილიას სახელმწიფო […]

დაწვრილებით