გიორგი მელაძის საჯარო ლექცია: “სამართლის ჩუმი რევოლუცია – ნაფიცი მსაჯულები”

მიმდინარე  წლის 2 ივნისს, ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის […]

დაწვრილებით