ქართული სამართლის ძეგლების ციფრულ ფორმატში გადაყვანის პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი, საქართველოს ეროვნულ […]

დაწვრილებით