კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი

ჩვენ შესახებ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი შეიქმნა 2012 წელს.

ცენტრის საქმიანობა ორგანიზებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში მიმდინარე საგანმანათლებლო პროცესის ირგვლივ და სტუდენტებისთვის დამატებით საგანმანათლებლო შესაძლებლობების განვითარებას ემსახურება.

IMG_5002

ცენტრის საქმიანობის მიზნებია:

– ქართული კონსტიტუციონალიზმის უახლესი წარსულის კვლევა;

– კონსტიტუციონალიზმის ინტერდისციპლინური შესწავლა.

საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე ცენტრი:

– გამოსცემს საკუთარ პუბლიკაციებს, თარგმნის კონსტიტუციონალიზმის სფეროში ევროპულ და ამერიკულ პოპულარულ გამოცემებს;

–  ატარებს სემინარებს, კონფერენციებს, ტრეინინგებსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს.