კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის საქმიანობის 2017 წლის ანგარიში

წარმოგიდგენთ სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის […]

დაწვრილებით