კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი

ბიბლიოთეკა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი ბიბლიოთეკაში თავს მოუყრის სტუდენტებისთვის საინტერესო ლიტერატურას.

ცენტრის საიტზე არსებული მასალა უფასოდაა ხელმისაწვდომი დაინტერესებული მკითხველისთვის.