მარკ ტაშნეტი, შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის საწყისები (თარგმანი)

2016 წლის 21 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ჰარვარდის პროფესორის, […]

დაწვრილებით