ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა – კანონმდებლობის მიმოხილვა

წინამდებარე წერილები მომზადდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომ- ლობის საზოგადოების (GIZ) ადგილობრივი […]

დაწვრილებით