მიღება კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის „ახალგაზრდა მკვლევრების მომზადების პროგრამაზე”

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის „ახალგაზრდა მკვლევრების […]

დაწვრილებით