საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა – ნომერი 2

საკონსტიტუციო (ან საკონსტიტუციო კონტროლის უფლებამოსილებით აღჭურვილ) სასამართლოთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად, […]

დაწვრილებით