საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა – ნომერი 6

საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის ეფექტურობის ობიექტური საზომი მისივე  გადაწყვეტილებებია, მათში ვლინდება […]

დაწვრილებით