საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა – ნომერი 4

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის განმარტება და გამოყენება განისაზღვრება იმ ფაქტით, […]

დაწვრილებით