კონსტიტუციური კვლევების ცენტრი

ცენტრის საქმიანობის მიზნები

IMG_5002

ცენტრის საქმიანობის მიზნებია:

– ქართული კონსტიტუციონალიზმის უახლესი წარსულის კვლევა;

– კონსტიტუციონალიზმის ინტერდისციპლინური შესწავლა.

 

საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე ცენტრი:

– გამოსცემს საკუთარ პუბლიკაციებს, თარგმნის კონსტიტუციონალიზმის სფეროში ევროპულ და ამერიკულ პოპულარულ გამოცემებს;

–  ატარებს სემინარებს, კონფერენციებს, ტრეინინგებსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს.