ვეტოს უფლების გამოყენება არაკონსტიტუციურ ცვლილებებს ძალაში ტოვებს

საკონსტიტუციო სასამართლოს რეფორმა – კანონი მიღებულია, შემდგომი ნაბიჯები 2016 წლის […]

დაწვრილებით